Референтен обект 5 за железопътен транспорт

„Ремонт на контактна мрежа с подмяна на стълбовни линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3 до ремонтно хале за ЕВМ в район София локомотивно депо”

Инвеститор: НК „ЖИ”
Възложител: „Транс Ел Инженеринг – РМ” ЕТ
Местоположение: район София локомотивно депо
Период на реализация: Май, 2008г. – Юни, 2008г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
– Демонтаж на стълбове и фундаменти;
– Монтаж на стълбове и фундаменти.