Референтен обект 5 за трамваен транспорт

„Oсновен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Kракра“ в участъка от бул. „Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“

Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ТРЕЙС_СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Юни, 2017г. – Юли, 2017г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:

– Стълбове и фундаменти;
– Контактна мрежа;
– Kабелна мрежа до 1 kV;