Референтен обект 6 за железопътен транспорт

„Тягова подстанция Алдомировци” – „Окачване на едномодов 24-нишков оптичен кабел по стълбовете на контактна мрежа в участъка София – Драгоман”

Инвеститор: НК „ЖИ”
Възложител: „СИМЕНС” ЕООД
Местоположение: Железопътна линия София – Драгоман
Период на реализация: Март, 2008г. – Декември, 2008г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
– Окачване на оптичен кабел;
– Монтаж на конзоли;
– Направа на муфи.

Референции за обекта: Вижте Референция 1 и Референция 2