Референтен обект 6 за трамваен транспорт

„Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа бул. „Княз Ал. Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър“

Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ТРЕЙС_СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Юни, 2017г. – Октомври, 2017г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:

– Стълбове и фундаменти;
– Контактна мрежа;
– Eл. част на автоматична трамвайна стрелка;
– Oтопление на трамвайна стрелка;
– Kабелна мрежа до 1 kV.