Референтен обект 6 за трoлейбусен транспорт

„Аварийно възстановяване на тролейбусна контактна мрежа”

Инвеститор: Община Хасково
Възложител: „Тролейбусен транспорт” ЕООД
Местоположение: гр. Хасково
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Главен изпълнител
Периоди на реализация:
– Април 2009 г.
– Януари 2008 г.
– Октомври 2007 г.

Характер на работите:
– възстановяване на контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук…