Референтен обект 7 за железопътен транспорт

„Основен ремонт на Тунел №3, по Трета главна железопътна линия. Подобект: Контактна мрежа – Демонтаж и монтаж”

Инвеститор: НК “ЖИ”
Възложител: “РВП Кьоне” АД
Местоположение: Трета главна железопътна линия, от км 56+500 до км 59+740 в междугарието Долно Камарци – Мирково
Период на реализация: Септември, 2009г. – Април, 2010г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
– Реконструкция и модернизация на контактна мрежа.

Референции за обекта: Референция 1 и Референция 2