Референтен обект 7 за трoлейбусен транспорт

Демонтаж на участъци от нефункциониращата въздушна контактна мрежа (ВКМ) на тролейбусен транспорт – гр. Пловдив

Инвеститор: Община Пловдив
Възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив
Местоположение: гр. Пловдив
Период на реализация: август – септември 2016 г.
Роля на Авис Инженеринг ЕООД: Главен Изпълнител

Характер на работите:

  • Демонтаж на контактен проводник;
  • Доставка и монтаж на твърда анкеровка на КП;
  • Демонтаж на фиксиращо въже до 30 м;
  • Демонтаж на носещо въже до 30 м;
  • Демонтаж на анкеровка на стрелка;
  • Демонтаж на конзола КП;
  • Демонтаж на конзола с шини за завой комплект и др.

Референция за обекта: Вижте тук..