Референтен обект 9 за железопътен транспорт

Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас“

Част Контактна мрежа по Път 1 в междугарието Михайлово – Калояновец с обща дължина 7,988 км

Инвеститор: НК „ЖИ“
Възложител: Трейс – София АД
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Подизпълнител

Изпълнени бяха следните видове работи:
– Монтаж и рехабилитация на стълбове и фундаменти;
– Рехабилитация на съществуващата контактна мрежа, включваща: подмяна на носещото въже с ново; боядисване на съществуващите конзоли и подмяна на изолаторите им; подмяна на заземленията; подмяна на струните и струнните клеми; подмяна на компенсираните, твърдите и средните анкеровки; подмяна на секционните разединители; подмяна на вентилните отводители;
– Тестване и въвеждане в редовна експлоатация на рехабилитираната контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук…