Референтен обект 1 за метро транспорт

„Железен път и контактна релса с електрическо захранване за коловози № от 18 до № 26 в депо „Обеля”

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Декември, 2006г. – Март, 2007г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Главен изпълнител

Характер на работите:
– Монтаж на захранващи кабели;
– Монтаж на контактна релса;
– Монтаж на захранващи шкафове.

Референция за обекта: Вижте тук…

Категория: