Дейности

„Авис Инженеринг” ЕООД участва в проекти по изграждането на транспортна инфраструктура в цялата страна, което включва следните направления и дейности:

в областта на железопътното строителство:
•    изграждане и реконструкция на контактни мрежи;
•    изграждане на маршрутно- релейни централизации;
•    изграждане на автоматизирани и електронизирани системи в управлението на железопътния транспорт;
•    изграждане на осигурителни инсталации;
•    инсталиране на оптична телекомуникационна преносна мрежа.

в областта на градския електротранспорт:
•    изграждане и реконструкция на тролейбусна и трамвайна контактна  мрежа;
•    изграждане на захранващи съоръжения.

в областта на метро – транспорта:
•    полагане на контактна релса за електрическо захранване на коловози;
•    изграждане на инсталации за радиовръзка.

в областта на минния транспорт:
•    изграждане и реконструкция на контактни мрежи;
•    изграждане на осигурителни инсталации;
•    инсталиране на радио- озвучаване и телефонизация;
•    отопление на стрелки.

През 2021 г. в стремежа си за развитие и създаване на стойност, както за клиентите, така и за обществото като цяло, фирма Авис Инженеринг ЕООД разшири дейностите си с организиране и сертифициране на производствена структура за изработване на конструктивни елементи и компоненти от метална конструкция.

Осигурени са всички технологични процеси за изпълнение и контрол на видовете работи гарантиращи постоянство на експлоатационните показатели при изработката на носещи стоманени и алуминиеви конструкции.

Фирма Авис Инженеринг ЕООД е съсредоточила производството си в изпълнение на:
• конструктивни елементи и компоненти от метална конструкция на ж.п. контактна мрежа, включващи:
− закрепвания за конзоли;
− закрепвания за горно и долно фиксиращи въжета;
− закрепвания за вентилни отводители;
− закрепвания за разединители;
− заземления;
− защити от птици и от качване на лица към стълбове;
− възли за закрепвания;
• анкерни блокове/устройства за фундаменти на стълбове;
• арматурни пакети.

Взаимоотношенията на фирма Авис Инженеринг ЕООД с български и чужди инвеститори се отличават с коректност и отлична координация. Изпълнените от нас обекти, както и създадената производствена структура, отговарят на действащи стандарти и нормативи, и са гаранция за отговор на високи изисквания от клиенти и партньори.

Ако желаете, да се запознаете по-подробно с дейностите, както и с обектите в които е участвала нашата фирма,  може да изтеглите презентацията на фирмата от тук.