Референтен обект 14 за железопътен транспорт

„Възстановяване на проектната скорост в .междугарието Реброво – Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м“

Инвеститор: НК “ЖИ”
Възложител: Джи Пи Груп АД
Местоположение: Реброво – Своге
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител

Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:
• Стълбове и фундаменти;
• Контактна мрежа;
• Обезопасяване на кабели за захранване и управление на секционни разединители.