Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икон. последствия от пандемията

Бенефициент: АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-3127-C01 Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите […]