Референтен обект 19 за железопътен транспорт

„Подмяна на наклонени и негабаритни железобетонови стълбове в участъка Димово – Орешец“

Възложител: НК „ЖИ“
Местоположение: Димово – Орешец
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:
Строителни и монтажните работи за горепосочения обект, които са извършени в периода ноември- декември 2020 г. обхващат преустройство на контактната мрежа в междугарие Димово – Орешец от км 133+000 до км 129+900, като включват:

1. Трасиране на 17 бр. нови стълбове.
2. Направа на 17 бр. фундаменти тип Ф“С“ за стълб тип БМК 5,7/11,15.
3. Изправяне на 17 бр. стълбове БМК 5,7/11,15.
4. Направа 1 бр. анкерна котва тип КИА.
5. Доставка и монтаж на 17 бр. нови хамути и заземления на жб стълб.
6. Номериране, датиране и поставяне на табели на 17 бр. стълбове.
7. Регула на контактна мрежа – 1,200 км.

Удостоверение за проекта може да видите тук.