Доставчици

Основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирма „Авис Инженеринг” ЕООД избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.
На база ежегодно актуализиране и оценяване на продуктите, като наши утвърдени доставчици са се доказали: