Референции

От години фирма „Авис Инженеринг” ЕООД работи по договори с:

  • чуждестранни компании (СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ“ м.б.Х., ОХЛ ЖС АД, Сименс ЕООД, Балфор Бити АД, …);

  • изявени на нашия пазар фирми и компании(Главболгарстрой АД, Мини Марица Изток ЕАД, Метрополитен ЕАД, ТРЕЙС – СОФИЯ ЕАД, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ , …);

  • общини (Столична община, Община Пловдив, Община Хасково, …).

В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на строително монтажни работи и строително ремонтни дейности, фирма „Авис Инженеринг” ЕООД има издадени следните референции, удостоверения за добро изпълнение и препоръки от възложители и партньори: