Възложители

Отношенията на фирма “Авис Инженеринг” ЕООД с наши и чужди инвеститори се отличават с коректност и добра координация. Изпълнените от нас  строително – монтажни работи, както и вложените продукти, отговарят на утвърдените проекти, стандарти и действащите нормативни уредби и покриват високите изисквания на партньорите ни.
В дългогодишната ни история наши клиенти са били: